Since 1984
 

 
OPINION  BOOKS
ดูรายการชำระเงินด้านล่าง

คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย(ภาค ก. และ ข.)
ในสังกัด สพฐ.

ราคาพิเศษ   450   บาท (ล่าสุด)

(คลิกดูรูปภาพใหญ่)
คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย(ภาค ก. และ ข.)
ในสังกัด สพฐ. (สรุป และแนวข้อสอบ)

ราคาพิเศษ  250   บาท
(ล่าสุด)

(คลิกดูรูปภาพใหญ่)
คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย(ภาค ก. และ ข.)
ในสังกัด สพฐ. (ฉบับครบเครื่อง)

ราคาพิเศษ  260   บาท
(ล่าสุด)


(คลิกดูรูปภาพใหญ่)

คู่มือเจาะข้อสอบ 2,000 ข้อ สอบครูผู้ช่วย
(ข้อสอบทั้งภาค ก. และ ข)


ราคาพิเศษ  185   บาท (ล่าสุด)

(คลิกดูรูปภาพใหญ่)


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น(ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

เนื้อหา
:                                                                               
  
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
 - พ.ร.บ.ท้องถิ่น 9 ฉบับ

  - แนวข้อสอบ
พร้อมเฉลย
ราคาพิเศษ  295   บาท
(คลิกดูรูปภาพใหญ่)


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 1-2 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

เนื้อหา
:
  
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - แนวข้อสอบ
พร้อมเฉลย
ราคาพิเศษ  190   บาท
(คลิกดูรูปภาพใหญ่)
  

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3-4 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

เนื้อหา
:                                                                               
  
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - แนวข้อสอบ
พร้อมเฉลย
ราคาพิเศษ  290   บาท
(คลิกดูรูปภาพใหญ่)
  


หนังสือข้อสอบ ธ.ก.ส.ปี60 พนง.พัฒนาธุรกิจ 4
(ใหม่ล่าสุด)


เนื้อหา
:  
(ข้อสอบจำนวน 700 ข้อ รวม 196 หน้า)                                                                     
 
- ข้อสอบคณิตศาสต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์เหตุผล
 - ข้อสอบวิชาเฉพาะพนักงานพัฒนาธุรกิจ  
 - ข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ
ราคาพิเศษ  230  บาท
  


ไฟล์
pdfข้อสอบ ธ.ก.ส.ปี60 พนง.พัฒนาธุรกิจ 4 (ใหม่ล่าสุด)


เนื้อหา
:   
(ไฟล์ pdf ข้อสอบจำนวน 700 ข้อ รวม 196 หน้า)                                                                     
 
- ข้อสอบคณิตศาสต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์เหตุผล
 - ข้อสอบวิชาเฉพาะพนักงานพัฒนาธุรกิจ  
 - ข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ

ราคาพิเศษ  120  บาท 

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก (ก.พ. ระดับ 3) ปี2558

เนื้อหา
:                                                                               
  
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - แนวข้อสอบ
พร้อมเฉลย
ราคาพิเศษ  280   บาท 

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก (ก.พ. ระดับ 1-2) ปี2559

เนื้อหา
:                                                                               
  
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - แนวข้อสอบ
พร้อมเฉลย
ราคาพิเศษ  175   บาท 

คู่มือความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. 1-2-3 และสูงกว่า
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)


เนื้อหา
:                                                                            
 (ขออภัยหนังสือหมด)
 - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล
  - ภาษาไทย
  - วิชาความรู้พิ่นฐานในการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นและแนวข้อสอบ
ราคาพิเศษ  250   บาท
  

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ เล่ม 2

เนื้อหา
:
(ขออภัยหนังสือหมด)
 
- ประวัติ วิสัยทัศน์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   - พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน
   - พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
  
- การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
   - หลักเกณฑ์การตั้งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
 
ราคาพิเศษ  260   บาท  
  

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

เนื้อหา
:                                                                                 
(ขออภัยหนังสือหมด)
 
- ป.อาญา, ป.วิอาญา
  - ป.แพ่ง,  ป.วิแพ่ง
  - กฎหมายทั่วไป
  - แนวข้อสอบเก่า

ราคาพิเศษ  389   บาท 


เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผลคอมพิวเตอร์

เนื้อหา
:                                                                                     (ขออภัยหนังสือหมด)
 
 -  หลักการเขียนโปรแกรม
   -  โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
   -  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   -  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

ราคาพิเศษ  320   บาท

 


 

 

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

1.   ค่าส่งเล่มละ 60 บาท(ลงทะเบียน) , ถ้าจัดส่งแบบ EMS 85 บาท  + ค่าหนังสือตามรายการข้างต้น
2.   โทรสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพ
ท์ (02)7182752-3, 084-4481637, 087-9334871
     
รือสั่งซื้อสินค้าทาง  Email:opinionpro@hotmail.com
3.   ชำระเงินผ่านทางบัญชี      
           

     ชื่อบัญชี
     หมายเลขบัญชี
     ธนาคาร
     ประเภท
นายวิรัช   แสนจันทร์
243 - 028571 - 4
กรุงเทพ 
ออมทรัพย์ 

4.   แฟกซ์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ หรือ ส่งมาทาง Email:opinionpro@hotmail.com
5.   หลังจากทางสถาบันได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่านแล้ว จะดำเนินการส่งสินค้าให้ทันที
    
ทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 33
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3
 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
 
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com และ www.facebook/opinionpro