Since 1984
 

หลักสูตรพิเศษ :
ติวเข้ม
!  สอบเข้ารับราชการ หลักสูตร

  ข้าราชการอัจฉริยะ (ปรับปรุงใหม่)

รับรองผลการสอบ 1 ปี ครึ่ง(18 เดือน)  รวม 20 กระทรวง  15 ตำแหน่ง  แห่งแรก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย

ประจำปี 2560-2561 เป็นต้นไป

เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยม!!!

 

 

 หลักการและเหตุผล

 


  
    เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันเข้าทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมีการแข่งขันกันอย่างมากมายและแข่งขันสูงดังนั้นผู้ทีเข้าสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่เหนือคู่แข่งในทุกๆด้าน การสอบแข่งขันเข้าทำงานในระบบราชการก็เช่นกันถือว่ามีคนจำนวนมากที่หันมาสนใจในการสอบเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทีทำให้คนสนใมากขึ้น มากกว่าในอดีต รวมถึงปัจจัยด้านเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมถึงเงินพิเศษ เงินประจำตำแหน่งอื่น ๆทีนอกเหนือจากเงินเดือน  ได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังคงเป็นเรื่องความมั่นคงในอาชีพและสถานภาพทางสังคมที่ได้รับการยอมรับเสมอมาโดยตลอด รวมไปถึงอาชีพของผู้ปกครอง ญาติที่เกี่ยวข้องและความเกี่ยวเนื่องกับอาชีพราชการมาก่อน   พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของอาชีพดังกล่าว จึงอยากให้บุตรหลานเข้าทำงานในอาชีพเดียวกันมากยิ่งขึ้น  นอกเหนือจากนั้นยังคงมีหลายครอบครัวอื่น  ที่ทำธุรกิจในองค์กรขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ่  แต่ผู้ปกครองก็ยังพิจารณาให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งให้เข้าสู่การทำงานรับราชการและหรือรัฐวิสาหกิจคนใดคนหนึ่ง สู่ความมั่นคงในชีวิต สถานภาพทางสังคม ความมีเกีรติ ก ารได้รับการเคารพนับหน้าถือตา หรือเหตุผลอื่น อีกมากมายที่ทำให้คนจำนวนมากหันมากสนใจการรับราชการดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน  

สถาบันโอพิเนี่ยน ( OPINION )  เป็นสถาบันที่เปิดการติวสอบราชการมาตั้งแต่ปี 2527  เป็นต้นมา  นับว่าประสบการณ์การทำงานการบริกหารหลักสูตรและรวมถึงเอกสารข้อมูลแนวข้อสอบ ตลอดจนการพิถีพิถันกลั่นกรองและคัดเลือกคณะผู้สอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์สู่เป้าหมายของความสำเร็จของหลักสูตรให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จในการสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  รวมถึงกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ของทีมงานทำงานดังกล่าว อย่างมระบบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้เรียนรู้ความถูกผิดมายาวนาน นำมาแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอย่างเป็นระบบ   จึงนำมาสู่สถาบันที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบันจนเป็นที่รู้กันว่า เป็นสถาบันอันดับ 1 ในด้านการสอบเข้ารับราชการ สถาบัน  จึงเชื่อมั่นจากประสบการณ์ของทำงานมาร่วม 3 ทศวรรษแก่ผู้สนใจเข้าสอบและผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลาน ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าติวกับสถาบัน ได้อย่างมีความมั่นใจ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพการรับราชการต่อไป

 

 

จุดเด่นของ "หลักสูตรเตรียมสอบรับราชการอัจฉริยะ"

  
           
หลักสูตรเตรียมสอบ "ข้าราชการอัจฉริยะ " เป็นหลักสูตรที่ติววิชาหลักของการสอบเข้ารับราชการใน 20 กระทรวง 15 ตำเเหน่ง เนื่องจากมีการเปิดสอบเข้ารับราชการตลอดปี เเละให้เข้าติวได้ตลอดปีตามวิชาที่เปิดสอบตามเนื้อหาวิชาที่สอบร่วมกันกับตำแหน่งต่าง ๆ การรับสมัครสอบ เมื่อมีการเปิดสอบตำเเหน่งต่าง ๆ เเล้ว จะมีกระบวนการในการดำเนินการรับสมัครและสอบภายในไม่เกิน 1 เดือนครึ่ง หรือไม่เกิน 2 เดือน จะถึงวันสอบตามระเบียบการจักสอบต่าง ๆ เพื่อเข้ารับราชการ ดังนั้นผู้ที่สนใจที่จะเข้าสอบรับราชการ ควรลงติวรอใว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อมีประกาศสอบก็สามารถเข้ารับสมัครและสอบได้เลย เนื่องจากได้เรียนครบเนื้อหาอย่างสมบูรณ์เเล้ว และในช่วงที่กำลังจะประกาศรับสมัครสอบ ทางสถาบันจะเริ่มเปิดติวเนื้อหาวิชาเฉพาะรวมทั้งการเปิดติว พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับส่วนราชการนั้น ๆเปิดสอบ เมื่อติวเรียบร้อยพร้อมทั้งสรุปเจาะข้อสอบเสร็จ ก็สามารถเข้าสอบได้เลย

 
           ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่ติวหลักสูตรนี้ น่าจะสอบติดไม่ต่ำกว่า 5 ตำเเหน่ง เพราะเมื่อสอบติดแต่ละตำแหน่งแล้ว ผู้เข้าติวก็ต้องรอเรียกเข้าบรรจุภายใน 2 ปี และระหว่างการเรียกบรรจุนั้นนักศึกษาสามารถที่จะเตรียมสอบตำแหน่งอื่น ๆ ได้เรื่อย ๆ นั่นหมายความว่าเมื่อสอบเสร็จในแต่ละตำแหน่งและผ่านแล้ว ท่านอาจรอเรียกหลายตำแหน่งเนื่องจากความรู้ที่ได้จากการติวซ้ำ ๆ ซาก ๆ ก็ทำให้ความรู้แน่นและสอบได้เกือบทุกสนาม ท้ายที่สุดนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเอาตำเเหน่งใดก็ตามที่คิดว่าตนเองชอบมากที่สุด และสามารถเลือกตำแหน่งนั้นเหลือตำแหน่งเดียวเพื่อรับราชการต่อไป

 
          หลักสูตรเตรียมสอบ” ข้าราชการอัจฉริยะ” ได้รับการพัฒนามายาวนาน และผู้สอนมีประสบการณ์ในแต่ละเนื้อหาที่ใช้สอบ ซึ่งจะต้องใช้คณะผู้สอนตามความชำนาญจำนวนมาก เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 1 ของสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดการติวในประเทศไทยแห่งเดียวที่ทำได้ขณะนี้ เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในทุกมิติ ครบเกือบทุกวิชา ที่หลาย ๆ วิชาไม่มีเปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้สนใจทั่วไป รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องการให้ญาติ ๆ หรือลูกหลานเข้ารับราชการ สามารถที่จะลงติวได้ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข ความสำเร็จของหลักสูตรดังกล่าวได้รับการกล่าวขานจากลูกศิษย์ในแต่ละปี โดยการบอกต่อกันมาอันยาวนาน ย่อมหมายถึงความประสบผลสำเร็จของหลักสูตร และการติวมาโดยตลอด

     วิสัยทัศน์ / ภารกิจ 

 
            ผลักดันให้นักศึกษาที่เข้าติวสอบให้ได้ลำดับต้น ๆ และสอบให้ได้มากที่สุด โดยคณะผู้ติวมืออาชีพ
 
    วัตถุประสงค์ 
 


     
   - เพื่อให้สอบข้าราชการตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมรับรองผลให้ได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง (18 เดือน) และสอบได้ไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง

         - เพื่อแนะนำแนะแนวให้นักศึกษาที่เข้าสอบมีความพร้อมในการรับราชการได้อย่างเข้าใจและประสบผลสำเร็จในอาชีพ

 

 

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 


        -
สามารถประกอบอาชีพตามตำแหน่งที่ชอบได้ตามความต้องการของผู้ติว

        - สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของตนเอง และครอบครัว

        - สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในการรับใช้ประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความภาคภูมิใจ

 

 

  จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 กระทรวงทีรับรองผล 1 ปี ครึ่ง (18 เดือน) 

 
 

   1. ปลัดอำเภอ

   2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   3. นักทรัพยากรมนุษย์
   4. นิติกร
   5. การเงินการบัญชี
   6. กกต. (พนักงานการเลือกตั้ง)
   7. ที่ดิน  (นักวิชาการปฏิบัติการที่ดิน)
    8. นักพัฒนาชุมชน
    9. ป.ป.ช. (นักป้องกันการทุจริตฯ, ปป. และตรวจสอบ)
    10. สรรพากร
    11. ศาลปกครอง
    12. ป.ป.ท.
    13. ป.ป.ส.
    14. ปปง.
    15. กรมศุลกากร : นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

 

วิชา-เนื้อหา ที่ต้องเรียนร่วมกันหลักสูตร “ข้าราชการอัจฉริยะ” 15  ตำแหน่ง และปลัดอำเภอ
อัตราค่าบำรุงเพิ่มเติมหลักสูตรใน "ข้าราชการอัจฉริยะ"  (15 ตำแหน่ง)
เฉลยข้อสอบ
    1)  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ล่าสุด)  
   
2)  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
 
 
Note:

 
1. ไม่รวมถึงหลักสูตร การสอบตำรวจ ทั้งประทวนและสัญญบัตร,ครู สพฐ. เนื่องจากหลักสูตรเหล่านี้มีความ
     แตกต่างกันออกไปของเนื้อหาแต่ละหลักสูตร ขอให้ดูรายละเอียดการติวในใบปลิวแต่ละหลักสูตรที่สถาบัน
 2. ตำแหน่งภาค ข อื่น ๆ จะนอกเหนือจาก 15 ตำแหน่งดังกล่าว สถาบันจะพิจารณาเปิดติวอีกครั้งเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเปิดสอบ

 
 1.วิชา ภาค ก : ความรู้ความสามารถทั่วไป

           สถาบันเน้นและวิเคราะห์การติวเป็นไปตามแนวหลักสูตรและข้อสอบ ภาค ก ของ กพ. อย่างสมบูรณ์ตามกรอบข้อสอบสมัยใหม่ ที่สถาบันคอยติดตามการออกข้อสอบอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเวลา รวมไปถึงภาค ก ในส่วนราชการอื่นๆ ที่ใช้ตัวแบบข้อสอบคล้ายๆ กันกับข้อสอบ ก.พ. โดยคณะทีมงานมืออาชีพและคณาจารย์ผู้สอนของสถาบันทั้งในส่วนการ การวิเคราะห์ตัวเลขคณิตศาสตร์  การวิเคราะห์เหตุผวิชาที่เป็นภาษาไทย รวมถึงวิชา  ภาษาอังกฤษในจำนวนข้อสอบตามที่ ก.พ. กำหนด พร้อมทั้งรวบรวมเนื้อหาและแนวข้อสอบใว้ติวควบคู่กันไป
 

  2.วิชา เฉพาะสาขา หรือ ภาค ข.

         สถาบันจะติวตามกรอบข้อสอบของหลักสูตรที่มีการเปิดสอบของ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดใว้ในระเบียบการรับสมัคร ของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน พร้อมติดตามการออกข้อสอบและกรอบเกี่ยวกับข่าว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต่างประเทศ ที่มีการนำมาออกสอบของตำแหน่งดังกล่าวในต่ละการสอบให้ตรประเด็นและทันหตุการณ์มากที่สุด โดยอาศัยการสังเกตการณ์ การออกข้อสอบมาแต่ละหลักสุตร จากข้อสอบล่าสุด  จึงมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะทำให้นศ.ทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี นศ.สามารถติดตามการประกาศการรับสมัครสอบตำแหน่งต่างๆ ของภาค ข ได้ตามหน้า website, facebook  หรือบอร์ด ของสถาบันได้โดยตลอด
 

 3. เอกสารและตำรา  ชีท  ข้อสอบ

        เอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบ ซีทหรือ พรบ.ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติว สถาบันจะคอยติดตาม  ข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ ของเนื้อหาที่สอบรวมถึง พรบ.ต่างๆที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงการสอบ เพื่อให้เนื้อหาในส่วนนั้นให้ทันสมัยกับการนำมาออกสอบของภาคข ที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันนำมาพิจารณาในการใช้สอนห้กับนศ. ที่มาเรียน ดังนั้นผู้ทีเช้าเรียนกับสถาบัน  จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ถูกต้องและตรงประเด็น โดยมีทีมงานและคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องของสถาบันคอยติดตามและรวบรวมข้อมูลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา
 

  4. คณะอาจารย์ผู้สอน

        โดยคณะผู้สอนของสถาบันโดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน และได้รับการฝึกอบมมาเป็นอย่างดีในการสอนวิชาที่รับผิดชอบ  ป็นผู้ติวอย่างมืออาชีพ รวมถึงเนื้อหาและแนวข้อสอบที่มีอยู่แล้วและการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ตามแนวข้อสอบปัจจุบัน รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบให้เร็วและถูกต้องที่สุด และคณะอาจารย์ดังกล่าวยังได้รับฝึกฝนเทคนิคการถ่ายทอดแก่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพถึงการติวอย่างไรจึงจะมีความแม่นยำและเข้าใจได้เป็นอย่างดี หรือในเนื้อหาบางส่วนมีผู้สอนมาจากหน่วยงานโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดจนกระทั่งการติวสรุป การเจาะข้อสอบ การทดสอบก่อน( Pre -Test ) ในเนื้อหาของหลักสูตรนั้น ๆ อย่างตรงเป้าหมาย
 
  5. สถาบันและทีมผู้บริหารหลักสูตร  และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
           สถาบันโอพิเนี่ยน และทีมบริหาร คณะอาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าทีที่ทำงานร่วมกัน จะทำงานกันเป็นทีม โดยมีจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ และแนวทางที่ไปในทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่ความสำเร็จแก่ผู้เข้าติวให้ได้ในลำดับต้น ๆ ให้ได้มากทีสุดและบรรจุได้มากที่สุดเท่าทีจะทำได้ ซึ่งสถาบันเคยสร้างผลงานการสอบในตำแหน่งต่างมาแล้วในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เคยได้ลำดับต้น ๆ เช่น ลำดับ 1 – 20 เคยได้มาหมดแล้ว ตามส่วนราชการอื่นๆ ทีเปิดสอนตามช่วงเวลากำหนด ทีได้สร้างความสำเร็จมาโดยตลอด  ดังนั้นการบริหารจัดการ โดยทำงานเป็นทีม และการทำงานอย่างต่อเนืองของสถาบันจึงน่าจะทำให้มั่นใจต่อผลการสอบได้เป็นอย่างดี
 
  6. การทดสอบ (Pre-Test)
          สถาบันมีการจัดทดสอบ (Pre-Test) ในหลักสูตรใหญ่ ๆ ที่มีคนสอบจำนวนมาก โดยจัดระบบการสอบเหมือนการสอบจริง โดยคณะผู้สอนของเป็นผู้ออกข้อสอบวัดคะแนนในแต่ละส่วนให้เห็นเด่นชัดในเนื้อหาข้อสอบ เมือผลคะแนนออกมา ผู้เข้าสอบสามารถประเมินข้อบกพร่องของตัวเองได้ถึงจุดบกพร่องในเนื้อหาส่วนใดซึ่งจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเตรียมตัวได้ถูกก่อนที่จะเข้าสอบจริงกับการสอบตำแหน่งดังกล่าวเมื่อการสอบนั้นๆ มาถึง ส่วนหลักสุตรที่มีคนจำนวนไม่มากจะทำการทดสอบภายในห้องเรียนในขณะที่สอนเพื่อวัดความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถนำพาผู้ติวสู่ความสำเร็จได้โดยกระบวนการวัดผลของสถาบันอย่างมาตรฐานและเข้มงวด และทำมาตลอด
 
  7. การติวสรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบก่อนสอบจริง
          การติวสรุปเจาะและวิเคราะห์ข้อสอบ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวัดผลด้วยข้อ สอบต่าง ๆ เช่นกัน เนื่องจากการติวสรุปดังกล่าวเป็นการเน้นหลักและประเด็นสำคัญของเนื้อหาให้เห็นจุดเด่นสำคัญของข้อสอบ ทีจะเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียนในโค้งสุดท้ายได้อย่างเต็มความมั่นใจ และ รวบรัดในเนื้อหาที่มีเป็นจำนวนมากให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกระทำได้ต้องอาศัยความชำนาญจากกระบวนการติวที่รู้กรอบความรู้และตื้นลึกหนาบางของเนื้อหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงจะทำการติวสรุปเจาะประเด็นข้อสอบได้อย่างตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพได้
  8. การแนะนำการอบรมสัมภาษณ์เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้ว
          เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วสถาบันก็จะคอยติดตามการนำผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยการประกาศล่วงหน้าให้ทุกคนที่สอบผ่านข้อเขียนเข้าสู่การอบรมการสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเข้าสัมภาษณ์อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ และ รวมถึงเทคนิคการตอบการสัมภาษณ์อย่างไรจึงจะชนะใจคนถามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งสถาบันได้ปฏิบัติอย่างนี้กับนศ.ที่ผ่านการสอบรอบแรกมาโดยตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 

  อัตราค่าลงทะเบียนเรียน
 

 
1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ภาค ข.
(สอนสด) 

   : ค่าลงทะเบียนติว   = 4,800 บาท                                            

 
      อัตราค่าสมาชิกใหม่  = 100 บาท  
 
2
. DVD ส่งทางไปรษรณีย์

    : ค่าลงทะเบียนติว  = 3,500  บาท (จาก 10 พ.ร.บ. ดังกล่าว)

    (จำนวน 18 แผ่น/ 48 ชม. รวมค่าชีท-ข้อสอบ-ค่าจัดส่งฯแล้ว )

 
 
   ในกรณีโอนเงินสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ผ่านบัญชีโอนโดยดังนี้ ครับ..
      ชื่อบัญชี: นายวิรัช แสนจันทร์
      หมายเลขบัญชี: 243 - 0285714
      ธนาคาร: กรุงเทพ
      สาขา: ย่อย ซ.รามคำแหง 28
      ประเภท: ออมทรัพย์

        กรณีโอนแล้วส่งสลิปการโอน แจ้งมาที่ส่งมาทาง INBOX : http://www.facebook.com/opinionpro หรือ
        Email:
opinionpro@hotmail.com หรือโทร.แจ้ง Tel: 084-4481637, 087-9334871หรือ (02)-7182752 Fax: (02)-7182753
        และถ้าโอนเงินหลักสูตรติวให้นำสลิปมาออกใบเสร็จที่สถาบันในวันที่มาเรียนนะครับ...

 
 
    
  
หมายเหตุ : 1. ถ้าลงติวตำแหน่งปลัดอำเภอราคาปกติ 9,500 หรือตำแหน่งกรมศุลกากร 8,500 บาท
                 
     (ไม่ต้องลงทะเบียนคอร์สอัจฉริยะฯ เพราะเนื้อครบคุมแล้ว)
              
   2. ภาค ข. วิชาเฉพาะตำแหน่งภาค ข. อื่น (ราคาตามที่กำหนดไว้)  
 
 

 

ตารางเรียนหลักสูตรติวเข้มสอบรับราชการพิเศษ "ข้าราชการอัจฉริยะ ปรับปรุงใหม่" รับรองผลการสอบ 1 ปี ครึ่ง (18 เดือน)
     ตารางเรียนใหญ่
   (ยึดหลักตารางเรียนใหญ่เป็นสำคัญครับผม)
 

 
      

สมัครโดยโอนเงินผ่านบัญชี
             ชื่อบัญชี :              วิรัช แสนจันทร์ 
             หมายเลขบัญชี:       243 - 028571 - 4
             ธนาคาร:                กรุงเทพ
             สาขา:                   ย่อย ซ.รามคำแหง 28  
            ประเภท:                 ออมทรัพย์

                 นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ
fax ใบสลิป์ที่โอนเงินไปให้ที่สถาบันและนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปแจ้งเรียนที่สถาบัน
        อีกครั้งซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป หรือสมัครติวได้ที่สถาบันโดยตรงที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันก็ได้

        ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกฝ่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน OPINION 2100/1252 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง 24/3
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

                                             Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3, fax 02-7182753

        ติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว:
www.facebook.com/opinionpro
        และติดตามรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ www.opinioncorp.com

 การบริหารสถาบัน OPINION บริหารโดย :
 
  อ.วิรัช แสนจันทร์ คณาจารย์สถาบันฯ และกรรมการสถาบัน
ประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา
32 ปี "

 


OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 32
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

(สมัครติวได้ที่ตึก A ของสถาบันด้านหน้าติดถนนรามคำแหง)
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3

http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO