Since 1984
 

          
 
 ด่วน!  สถาบันเปิดติวเข้ม ภาค ข. ของ กพ.ปี'54

   
นิติกรปฏิบัติการ
  ๐
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ๐ นักวิชการการเงินและปฏิบัติการ
   
 
   .
.เข้มข้นด้วยข้อสอบโดยตรง -:- ตรงประเด็น ให้สอบให้ได้มากที่สุดของประเทศ..
 


   สถาบันได้เปิดติวหลักสูตรการสอบภาค ข. ของกพ. มาโดยตลอดร่วมระยะเวลามากกว่า 20 ปี ซึ่งประสบ-
การณ์ดังกล่าวทำให้สถาบันฯ บริหารหลักสูตรการสอบอย่างได้ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอด  ซึ่งได้รับการบอกต่อมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงครั้งล่าสุดปี 2552 มีผู้สอบติดเป็นจำนวนมาก ซึ่งบัดนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ผู้สอบผ่านภาค ก.
แล้ว  จะได้ลงสนามสอบเพื่อพิชิตชัยกับตำแหน่งที่ตนต้องการ   สถาบันฯพร้อมทั้งด้านการบริหาร การจัดการ คณาจารย์มืออาชีพ เอกสารที่ใช้ประกอบการติว และกระบวนการสอนเพื่อเตรียม
สอบอย่างชัดเจนและเป็นระบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าติวกับสถาบันฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย... 
>> ดังรายละเอียดดังนี้ <<
 

OPINION
The Professional Academics 
Since 1984
OP-GOF (OPINION Government Officer)
 


ติวเข้มเตรียมสอบรับราชการ ภาค ข. ของ กพ. ตำแหน่ง (สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. มาแล้ว)
๐ นิติกรปฏิบัติการ
๐ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๐ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  
รับสมัครวันที่ 4 - 24 มีนาคม 2544  สอบปลายเม.ย. หรือต้น พ.ค.54


สถาบัน
OPINION
กับการเตรียมสอบราชการภาค ข. ของ กพ.
- ประสบการณ์การติวกลุ่มวิชานี้มากกว่า  20  ปี
- มุ่งประเด็นเจาะข้อสอบที่เคยออกสอบ
- มีฐานข้อมูลการสอบจากการสอบแต่ละครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดปี 2552
- เอกสาร  แนวข้อสอบ  และซีท  อย่างสมบูรณ์
- ติวโดยอาจารย์แต่ละท่านอย่างมืออาชีพ


     
>>  บริหารหลักสูตรการติวโดย อ.วิรัช แสนจันทร์และกรรมการหลักสูตรการติวราชการ และสถาบัน
Opinion ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้เข้าสอบมามากกว่า 25 ปี
<<

   เข้มข้น
! ตรงแนวข้อสอบ  เชื่อมั่นกับการติวกับสถาบัน  และการนำมาสู่การสอบได้ให้มากที่สุด...
 


ตารางเรียนหลักสูตร ภาค ข.

 

                       วัน - เวลา

              เนื้อหา

    อาจารย์

1) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
   
Sat. 09.30 - 12.30
             13.30 - 16.30
 
กม.อาญา, วิ.อาญา, แพ่ง, วิ.แพ่ง และ
กม.มหาชน
 

อ.เสนอ

อ.สอนราม, อ.เอกรัฐ

 
2) ตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
Sat. 13.30 - 16.30
    Sat. 17.00 - 20.00
กม.มหาชน และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

อ.สอนราม
อ.เจนณรงค์
อ.วุฒิพงษ์
 
3) ตำแหน่งนักวิเคราะห์และแผนปฏิบัติการ
   
Sat.  13.30 - 16.30
    Sun. 17.00 - 20.00
 
กม.มหาชน และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแผนและโครงการ

 

อ.สอนราม
อ.สุรเชษฐ / อ.เดชา


 

4) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   
Sat. 09.30 - 13.00
             13.30 - 16.30
 

ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการธนาคาร


 
อ.สานิตย์

 

>> รายชื่ออาจารย์ที่สอน ภาค ข. (ก.พ.) ปี54 <click>

๐ อัตราค่าลงทะเบียนติว
   1)  ตำแหน่งละ      3,800     บาท
  (รวมค่าเอกสาร ที่ใช้เฉพาะการติวแล้ว)

   2)  ค่าสมาชิก          100     บาท     

       (ติวจนกระทั่งถึงสอบ  พร้อมติวสรุปเจาะประเด็นข้อสอบโดยตรง ก่อนสอบ)

  
หมายเหตุ
; ักศึกษาที่ติวปลัดอำเภอ ที่สถาบัน Opinion ยู่แล้ว.. ลดเหลือเพียง 3,000 บาท

     สมัครติวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ทั้งที่สถาบันโดยตรง หรือ โอนเงินผ่านบัญชี

        ชื่อบัญชี   นายวิรัช   แสนจันทร์
                 หมายเลขบัญชี   243 - 028571 - 4
                
ธนาคารกรุงเทพ
                 สาขาย่อย ซ.รามคำแหง 28
                 ออมทรัพย์

            นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax
ใบสลิป์ที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
            เพื่อไปแจ้งเรียนที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

 

>> ดูแลหลักสูตรการติว โดย สถาบัน OPINION ข้อมูลชัดเจน  ตรงประเด็น ประสบการณ์การติว
อย่างมืออาชีพ...เป้าหมายให้สอบได้มากที่สุด...
<<
 

- ขอรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 084-4481637, 087-9334871, 02-7182752-53  หรือดูที่อยู่ด้านล่าง

- ข้อมูลการรับสมัครสอบภาค ข. กพ. แต่ละตำแหน่ง http://job2.ocsc.go.th/ <<click>>
 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience 
ปีที่ 26
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (เข้าซอย 20 เมตร) หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com