กำหนดการ รับสมัครท้องถิ่น
64

# รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2564
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
# ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dlaapplicant2564.com/?fbclid=IwAR0vm-EytaSpi0gLvmJGHKS8a8G1SljBxn5nhwVmBYEv-oTYJ7jQvfXi9fs


   

_______________________________________________

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2563
กำลังมาแรง!!! ข้าราชการท้องถิ่น บรรจุครั้งเเรก 225 อัตรา
( ภายใน 2 ปี บรรจุหลายร้อยอัตรา)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำลังจะเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 225 อัตรา (ต้องผ่าน ก ก.พ.)
เปิดสอบทุก ๆ 2 ปี ปีนี้ถึงช่วงเวลาที่จะเปิดสอบแล้ว  ...ติวมาทุกครั้งที่เปิดสอบ ข้อสอบค่อนข้างยาก
ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ , นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียดการรับสมัครตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://dla.thaijobjob.com/

ระเบียบการการตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1wZcvfW974Rno4cQVjTLszqJxBp4uqJrs/view?usp=sharing

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

การติวของสถาบันเปิดติวมาทุกครั้ง ได้ผลเป็นอย่างดี

 มีทั้งติวแบบสด – และออนไลน์

ขณะนี้มีคลิ๊ปประมาณ 60 – 70 % แล้ว คอยติดตามการติวได้ที่นี่

 

 

______________________________________________________________

รายละเอียดระเบียบเก่าของปี 58
https://dla.job.thai.com/renew.pdf?fbclid=IwAR1uBwbIRKPxOU2bhVRvsF6J1GsQHW7DxO83SGweoBfKPw-JHKd48vezEw4
 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2562 : ประกาศอย่างเป็นทางการ

1. ท้องถิ่น ประกาศรับสมัคร 22 เมย.62
2. รับสมัคร 9 - 31 พค.62
3. ประกาศสถานที่วันเวลาสอบ 11 มิย.62
4. สอบ ปลาย มิย.62
( คงไม่ตรงกับสอบ ภาค ก ก.พ. 30 มิย.เเน่น่อน) ท้องถิ่นอาจเป็น อาทิตย์ที่ 23 มิย. หรือ 7 กค. 62 ก็ได้

อ่านรายละเอียดได้ตามนี้
https://dlaapplicant2562.com

 

 

เครดิต : https://www.facebook.com/tutorsob4/
______________________________________________________________________________________________________________

ภาค ก ท้องถิ่นสามารถสมัครติวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เริ่มติวแล้ว และวนกับมาที่เดิม
คือ ติว คณิตศาสตร์ + อังกฤษ +ไทย( รวมสรุปเหตุผลและ อื่น ๆ ) + พ.ร.บ. 11 ของการสอบท้องถิ่น
นำการติวโดย อ.วิรัช แสนจันทร์ อ.พัชรี อ.อู๊ด อ.คิว และ คณะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว อย่างมืออาชีพ
 

บริหารหลักสูตรโดย
OPINION อ.วิรัช แสนจันทร์ และคณะกรรมการสถาบัน : คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นปีที่ 35

 

มาติวกับเรา เพื่อความสำเร็จเหมือนทุก ๆ รุ่น

การติวของสถาบันโอพิเนี่ยน ประสบการณ์การติวมาเป็นปีที่ 33 กับการติวท้องถิ่น ทั้งภาค ก และ ข

ประสบผลสำเร็จมาทุกครั้งทุกรุ่นจำนวนมาก และมีผู้บรรจุเข้ารับราชการอยู่ทั่วประเทศ 

รวมถึงครั้งล่าสุดที่สอบครั้งใหญ่ประจำปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้เข้าติวจำนวนมากและสอบได้มากที่สุด

 

ความเชื่อมั่นจากรุ่นสู่รุ่นทำให้มีการบอกต่อกันอย่างมากมาย เพื่อก้าวสู่การติวที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับ
ลูกศิษย์ของสถาบัน และความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง

 

 

 

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ท้องถิ่น(คอร์สสอนสด
และคอร์ส
DVD) บางส่วนของสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

หลักสูตรและการสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค
(อบต., เทศบาล และอบจ.) ดังนี้

   1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จำนวน 100 คะแนน
   1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (จำนวน 30 คะแนน)
     - คณิตศาสตร์ และความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ
     - ข่าว สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม, เศรษฐกิจพอเพียง, ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนา ฉบับที่ 15
     - ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล
     - การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล เช่น เกี่ยวกับข้อมูล ตัวเลข อุปมาอุปไมย
    
- ความคิดเชิงวิเคราะห์ ( คล้าย Analytical Thinking )  

   1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (จำนวน 30 คะแนน)
     1) รัฐธรรมนูญ ปี 60
     2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     3) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     4) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     5) พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     6) พ.ร.บ.เมืองพัทยา 2542
     7) พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ 2542
     8) พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลฯ 2542
     9) พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
     10) พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
     11) ระบียบงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
1.3 วิชาภาษาไทย (จำนวน 30 คะแนน)

    2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จำนวน 100 คะแนน
      วิชาที่ใช้สอบ (เนื้อหา วิชา ตามตำแหน่งที่จะสมัครสอบ ดังนี้)
 
    - ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
    - ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  
     ฯลฯ

    3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวน 100 คะแนน
 
  1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 20 คะแน

 

ดูตารางเรียนที่อัพเดตทุกวันพฤหัสบดี คลิ๊ก

    คลิกดูระเบียบการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2560

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบข้าราชการท้องถิ่น2561
 ดังนี้
!!!

 

 

การติวท้องถิ่นที่สถาบันโอพิเนี่ยน OPINION กับความเชื่อมั่นที่จะทำให้สอบผ่าน !!!!จากปากต่อปากในการติวแต่ละครั้งและ ครั้งล่าสุดในปี 2560
 มีผู้เข้าติวจำนวนมากและผลสอบเป็นที่ประจักษ์มีผู้สอบติดจำนวนมากและกำลังรับราชการอยู่ทั่วประเทศ !!!!
        1. ประสบการณ์การติวหลักสูตรนี้ ติวมามากกว่า 30 ปี
        2. โดยการดูแลคณาจารย์ผู้สอน การติว เทคนิค การนำข้อสอบมาใช้ประกอบในการติว และ เจ้าหน้าที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้าติวได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อให้บรรลุผลสอบให้สอบติวเป็นหลัก
       3. ชีท เอกสาร ข้อสอบ ปรับปรุ่งใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยตลอด
       4. ติดตามแนวข้อสอบที่มีการสอบอยู่บ่อย ๆ ว่ากรมฯให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันใหนเป็นผู้ออกข้อสอบพร้อมศึกษาดูการออกข้อสอบ
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่าแนวข้อสอบเป็นอย่างไร
       5. การติวเพิ่มการฝึกทำข้อสอบจำนวนพอเหมาะและครอบคลุมในกรอบการออกข้อสอบในแต่ละครั้ง
       6. ประเมินผลอาจารย์ อบรม พูดคุยการออกข้อสอบของการสอบแต่ละครั้งของการสอบท้องถิ่นรวม ( กรมฯ) และ ย่อยในบาง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดสอบเอง

          จึงเป็นหลักประกันได้ว่า การสอบแต่ละครั้งโดยภาพรวมแล้ว จะสร้างความสำเร็จให้กับผู้เข้าติวได้อย่างมั่นใจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
    ขอให้ผู้เข้าติวฟังคำแนะนำจากคณะหรืออาจารย์ผู้ติวอย่างเคร่งครัด

 

 

ดูตารางเรียนภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562
(อัฟเดททุกเย็นวันพฤหัสบดี)

>> คลิ๊ก <<

 

 

หนังสือภาค ก.ท้องถิ่น ( ฉบับปรับปรุง )

ราคาพิเศษ 295 บาท
ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 60 บาท EMS 85 บาท

 

กรณีชำระเงินผ่านทาง E - Banking หรือ โอนผ่านธนาคาร

โอนแล้วส่งสลิปการโอน และชื่อ-ที่อยู่ แจ้งมาที่ส่งมาทาง INBOX : http://www.facebook.com/opinionpro

              ชื่อบัญชี            :     นายวิรัช   แสนจันทร์
         หมายเลขบัญชี    :   243 - 028571 - 4
         ธนาคาร    :     กรุงเทพ    
         ประเภท     :     ออมทรัพย์
หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรลงทะเบียนแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

 *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน ักศึกษาสามารถสมัครเรียนได่ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน ***
วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 20.00 น.และ วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 20.00 น.

 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 38
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์ (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240