Since 1984

ตร.
                ติวเข้ม
!.. เจาะข้อสอบ..
 
          พิชิตตำแหน่งเข้ารับราชการตำรวจ ประจำปี 2557

                        รวม 7,000 อัตรา

 ตารางติวหลักสูตรสอบตำรวจ ม.6/ปวช.และหรือ ป.ตรี (ถ้าเปิดสอบ)เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี57

 

รายละเอียดการสมัครดูได้ที่: www.policeadmission.com หรือ http://rcm.edupol.org/
รายละเอียด
 - เข้มข้น!  เพื่อหวังผลด้วยระบบการติวที่วางเนื้อหาแนะแนวข้อสอบอย่างสัมพันธ์กัน...
 - ภาระกิจที่ผลักดันให้สอบผ่านได้มากที่สุดด้วยกลยุทธ์และวิธีการของสถาบันฯ
อย่างมืออาชีพ
   พร้อมทีมงานคณาจารย์ และพนักงานกับการสอบเข้ารับราชการมากว่า 2
ทศวรรษ และตำรวจรุ่นพี่
 - ด้วยการดูแลหลักสูตรอย่างเข้มงวดเป็นระยะและวินัย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
 -
เอกสารสมบูรญ์ แนวข้อสอบด้วยฐานข้อมูลข้อสอบที่รวบรวมไว้อย่างพอเพียง
 - ประสบการณ์การติวหลักสูตรนี้มามากกว่า 20 ปี
 - รับรองผล ให้นักศึกษาที่เข้าติวถึง 3 ปี ถ้าสอบยังไม่ผ่าน  สามารถเข้าติวได้
ภายใน 3 ปี
 -
สถาบันแนะนำที่พักรอบๆ สถาบันโอพิเนี่ยน สำหรับนศ. ที่มาจากต่างจังหวัด 
 - สถาบันติวสรุปเข้มให้อีก 3 อาทิตย์ก่อนสอบ

 
ตารางเรียนหลักสูตรสอบตำรวจประจำปี2557 (ม.6 / ปวช.และหรือ ป. ตรี ถ้าเปิดรับ)
      

วันที่

09.30 - 12.30

13.30 - 16.30

17.00 - 19.30

       

 เสาร์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
อ.พัชรี

ภาษาไทย
อ.มด

-กม.ที่ประชาชาควรรู้ และจริยธรรม(ปป.)
-ระเบียบงานสารบรรณ (อก.)
   (สลับสอน อ.เอกชัย)
 

 อาทิตย์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
อ.พัชรี

ภาษาอังกฤษ
อ.วิรัช

-สังคม, วัฒนธรรม และจริยธรรม(อก.)
  อ.อู๊ด
 
 --และ มีเพิ่มอีก คณิตฯ, ไทย , เนื้อหาอีน ๆ เช่น คอมฯ เทคดนโลยีสารสนเทศที่ใช้สอบจะกำหนดตารางติวภายหลัง  และ ใกล้สอบเจาะข้อสอบ ตรงประเด็นให้อีกรอบ

--หมายเหตุ : เรียนถึงสอบตำรวจประจำปี 2557 (ยกเว้นหลักสูตรรับรองผล 3 ปี ถ้าสอบแล้วไม่ผ่าน เข้าติวรอบใหม่  ไม่ต้องจ่ายเพิ่มใด ๆ )

ขณะนี้มีติวเสริม เพิ่ม คณิตฯ ทุกจันทร์ อ. พัชรี 18.00-21.00 และ พุธ ภาษาไทย อ. อู๊ด 18.00-21.00

 ต่อด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นของวิชาเฉพาะของปป.(ปราบปราม) และอก.(อำนวยการ)ตามแนวข้อสอบใหม่
 โดยทีมอาจารย์สอนมืออาชีพของสถาบัน อ.วิรัช แสนจันทร์ อ.ปกรณ์  อ.เอกชัย อ.อู๊ด และอ.ศรุต


***
เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี57 และถ้ายังไม่ผ่าน
     ให้กลับเข้าเรียนใหม่ ภายใน 3 ปี ให้สอบได้ครับ...

โดย อ.วิรัช  แสนจันทร์ 
และฝ่ายกรรมการดูแลลักสูตร  เอกสาร นายซูซูกิ
, บุดดี และรักชาติ

 1)อัตราค่าลงทะเบียน
  -  ราคาปกติถึงสอบในแต่ละช่วงการสอบ  6,800  บาท(5 และ 6 วิชา)
  -  ราคา(รับรองผล 3 ปี)                          9,500  บาท(5 และ 6 วิชา)
 
  - หมายเหตุ
:   1.  เพื่อนแนะนำมาสมัครติว 
 ลดให้  10%
                   2.  อาจารย์แนะนำมาสมัครติว    ลดให้  1
5 %  

 
- เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี57  และเพิ่มความเข้มข้นก่อนสอบอีก  1  เดือน
 

 สายปรามปราม (ปป.)

สายอำนวยการ (อก.)

เนื้อหาออกสอบ

ข้อ /คะแนน

เนื้อหาออกสอบ

ข้อ /คะแนน

          1) คณิตศาสตร์

          2) ภาษาไทย

          3) English

          4) เทคโนโลยีสารสนเทศ

          5) จริยธรรม.ม.ที่ประชาชน
               ควรรู้   

 25

25

25

25

25

1) คณิตศาสตร์

2) ภาษาไทย

3) English

4) ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

5) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม

6) งานสารบรรณ
 

20

20

20

20

20

20

รวม

120

รวม

120

ความเข้มข้นของหลักสูตรและหลักการโดยทั่วไปที่พึงตระหนัก
 1.สายปราบปรามต้องผ่านโดยประมาณ 72 ข้อ  หรือ 60% ของข้อสอบที่มีอยู่ทั้งหมด  120  ข้อ
 2.สายอำนวยการผ่านโดยประมาณ 96 ข้อ  หรือ 80% ของข้อสอบที่มีอยู่ทั้งหมด  120  ข้อ
 3.การสอบตำรวจถือว่าเป็นการสอบที่ค่อนข้างยาก  และต้องทำคะแนนให้ถึงตามคะแนนระดับดังกล่าว
 4.การเตรียมตัวสอบ ทั้งสถาบันฯ คณะผู้สอนและนศ.ที่เข้าติวต้องมีความเข้มข้นและเข้มงวดเป็นระบบ
    และมีวินัยจึงจะบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายได้
 5.สถาบันโอพิเนี่ยน พร้อมดำเนินงานทั้งด้านการจัดระบบการติว คณะผู้สอนและเอกสารการสอนเพื่อ
    ให้หลักสูตรบรรลุผลอย่างสุงสุดของจำนวนผู้เข้าสอบ

   
 ** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี ***
               ชื่อบัญชี   นายวิรัช แสนจันทร์
               หมายเลขบัญชี   243 - 028571 - 4
               ธนาคารกรุงเทพ
               สาขาย่อย ซ.รามคำแหง 28
               ออมทรัพย์

     นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax
ใบสลิป์ที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไป
 แจ้งเรียนที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป.. -ติดต่อสอบถาม 084-4481637 , 087-9334871,02-7182752-3
 -ติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว www.facebook.com/opinionpro
 -ติดตาม
ข้อมูลอย่างละเอียด www.opinioncorp.com


 
 *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได่ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน ***
          
Sat, Sun 09.00 - 18.00
           Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 27
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (เข้าซอย 20 เมตร) หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO