Since 1984

การติวเข้มหลักสูตรตำรวจประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2557

 

  1. ตำรวจ ปป.
 

1.1  รับบุคคล ทั่วไป 4000  ม. 6 / ปวช. รอบ 2
1.2
 ตำรวจทหารเกณฑ์ 1000 ปป. รอบ 2 วุฒิ ม. 6 / ปวช.


    ตำรวจนายสิบชั้นประทวน รับสมัคร รอบ 2 ประจำปี 2557 (click)

 
* รับสมัคร 14 พ.ย. - 3 ธ.ค. 57   สอบ 11 ม.ค. 58 * 
    

  2. บุคคลภายนอก  410 ประเภทมียศ
 

2.1  นิติกร 100 อัตรา
2.2  การเงิน-บัญชี  100 อัตรา
2.3  ประเภทประมวลผล-สื่อสาร  100 อัตรา
2.4  การศึกษา 10 อัตรา


   
ข่าวเกี่ยวกับตำรวจมียศ เปิดสอบแน่นอน (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)
      
ข่าวเปิดสอบตำรวจมียศ (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

   * รับสมัคร 29 ก.ย. - 22 ต.ค. สอบ 23 พ.ย. 57 *

 ** เข้าติวได้ตั้งแต่บัดนี้ ตามเนื้อหาที่กำลังติวอยู่ขณะนี้ และ พ..บ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิชาเฉพาะ กำลัง
     เริ่มทยอยเปิด ดูตาม ตารางที่เฟสบุ๊คทุกเย็นวัน พฤหัส **

 

  3. ตำรวจประเภทไม่มียศ  คล้ายข้าราชการพลเรือนทั่วไป  รับ 5000 อัตรา
    
( กำลังประกาศรับในไม่ช้านี้)

 

 วิชาที่สอบเหมือนข้าราชการตำรวจทั่วไป เพิ่ม พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสอบราชการ 5- 7 พ.ร.บ.
 หลัก ๆ และเนื้อหาในส่วนเฉพาะตำแหน่ง


   
ข่าวเกี่ยวกับตำรวจไม่มียศ เปิดสอบแน่นอน (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

  * เข้าติวได้ตั้งแต่บัดนี้ ตามเนื้อหาที่กำลังติวอยู่ขณะนี้ เมือเปิดรับสมัครจะเริ่มติวในส่วนที่เพิ่มเข้ามา *

 

  4. ตำรวจท่องเที่ยว 100 อัตรา ( น่าจะเปิดเร็ว ๆ นี้ )
 

 

 

 

 สำหรับตำรวจท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง และคาดว่าจะเปิดสอบเร็วๆ นี้   รายระเอียด (click)

  * การเข้าติว  เข้าติวได้ตามทุกวิชาหลักๆ ขณะนี้  เมื่อมี่ประกาศเปิดรับสมัครจะเพิ่มตารางวิชาเฉพาะและพรบ.
    ที่เกี่ยวข้อง *
 
 
** อัตราการติวทุกหลักสูตรของตำรวจ เหมือนกันหมด (ยกเว้นบางหลักสูตรถ้าเนื้อหามากอาจมีการปรับปรุงบ้าง **
 

 

   5. นายร้อยตำรวจหญิง ภายนอก ม.6 / ปวช. หรือเทีบเท่า จำนวนประมาณ 60 อัตรา
      และ รับจากภายในอีก 10 อัตร
   * เปิดรับสมัครของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ย. 57 สอบ ต้นปี 58 ( ก.พ.)
   สอบ คณิต, อังกฤษ, ไทย, วิทฯ วิชาละ 200 คะแนน *

** สถาบัน OPINION เปิดติว  ต.ค. 57 เป็นต้นไป   นำทีมติวโดย  อ. วิรัช แสนจันทร์, อ. พัชรี, อ. มด และคณะ **

*** สมัครติวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***

 
  6. ตำรวจเกณฑ์    10,000 อัตรา
     เป็นการรับครั้งแรกซึ่งน่าจะคล้ายกับทหารเกณฑ์ซึ่งจะต้องประจำการประมาณ 2 ปี เมื่อปลดแล้วสามารถที่
จะมาสอบเป็นตำรวจชั่นประทวน ( นายสิบ ) ได้ เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครในแต่ละปี

 (ดูรายละเอียดได้ที่นี้)


 
 


                 รายละเอียดการสมัครดูได้ที่: www.policeadmission.com
หรือ http://rcm.edupol.org/

รายละเอียด

 - เข้มข้น!  เพื่อหวังผลด้วยระบบการติวที่วางเนื้อหาแนะแนวข้อสอบอย่างสัมพันธ์กัน...

 - ภารกิจที่ผลักดันให้สอบผ่านได้มากที่สุดด้วยกลยุทธ์และวิธีการของสถาบันฯ อย่างมืออาชีพ

   พร้อมทีมงานคณาจารย์ และพนักงานกับการสอบเข้ารับราชการมากว่า 2 ทศวรรษ และตำรวจรุ่นพี่

 - ด้วยการดูแลหลักสูตรอย่างเข้มงวดเป็นระยะและวินัย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 - เอกสารสมบูรณ์ แนวข้อสอบด้วยฐานข้อมูลข้อสอบที่รวบรวมไว้อย่างพอเพียง

 - ประสบการณ์การติวหลักสูตรนี้มามากกว่า 20 ปี

 - รับรองผล ให้นักศึกษาที่เข้าติวถึง 3 ปี ถ้าสอบยังไม่ผ่าน  สามารถเข้าติวได้ภายใน 3 ปี

 - สถาบันแนะนำที่พักรอบๆ สถาบันโอพิเนี่ยน สำหรับ นศ. ที่มาจากต่างจังหวัด 

 - สถาบันติวสรุปเข้มให้อีก 3 อาทิตย์ก่อนสอบ

 
ตารางติวตำรวจ สาย ปป. (รอบ 2) 5000 อัตรา และตำรวจประเภทต่างๆ ตามที่เปิด  รับสมัครสอบ ประจำปี2557
เริ่มติวเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงสอบแต่ละหลักสูตร  
เริ่มติวจันทร์-ศุกร์ 22 ก.ย.57 เป็นต้นไปถึงสอบ..
      

วันที่

09.30 - 12.30

13.30 - 16.30

17.00 - 20.30

       

 เสาร์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
อ.พัชรี

ภาษาไทย
อ.มด

 

 อาทิตย์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
อ.พัชรี

ภาษาอังกฤษ
อ. วิรัช แสนจันทร์


-คอมพิวเตอร์ (อ.ศรุต)
จันทร์

  คณิตศาสตร์    เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.พัชรี

อังคาร

  สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม และ กม.ที่ประชาชาควรรู้ (อ.หนึ่ง)  เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.หนึ่ง

พุธ

  ภาษาอังกฤษ               เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์

พฤหัสฯ

  คณิตศาสตร์                เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์
  ภาษาไทย                   เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.มด

ศุกร์

  ภาษาอังกฤษ               เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์

ทุกวิชาติวเจาะข้อสอบ ถึงก่อนสอบไม่กี่วัน... โดยอ.วิรัช แสนจันทร์, อ.พัชรี, อ.มด, อ.ศรุต และหมวดหนึ่ง
ติวสุดฝีมือ นักเรียนมาจากต่างจังหวัด สามารถหาที่พัก รอบสถาบันฯได้..
หมายเหตุ
: เรียนถึงสอบตำรวจประจำปี 2557(สมัครติวแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทุก Sec.)  

  

 *** เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี2557 และถ้ายังไม่ผ่านให้กลับเข้าเรียนใหม่
     ภายใน 3 ปี ให้สอบได้ครับ...

 

อัตราค่าลงทะเบียน  ตำรวจทุกประเภท


  - ราคา(รับรองผล 1 ปี) ปกติถึงสอบในแต่ละช่วงการสอบ  6,500 บาท (6 วิชา)

11        - ราคา(รับรองผล 3 ปี)     จนถึงสอบ                             9,500 บาท (6 วิชา)
 
 
 
เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี57  และเพิ่มความเข้มข้นก่อนสอบอีก  1  เดือน

สายปรามปราม (ปป.) ปี สายอำนวยการ (อก.)
เนื้อหาออกสอบ ข้อ /คะแนน

เนื้อหาออกสอบ

ข้อ /คะแนน
1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3)
ภาษาอังกฤษ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) กม.ที่ประชาชนควรรู้
6) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม

40
25
40
25
10
10

1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
5) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
6) งานสารบรรณ

40
25
40
25
10
10

รวม

150

รวม

150

ความเข้มข้นของหลักสูตรและหลักการโดยทั่วไปที่พึงตระหนัก


 
1.การสอบตำรวจถือว่าเป็นการสอบที่ค่อนข้างยาก  และต้องทำคะแนนให้ถึงตามคะแนนระดับดังกล่าว

 2.การเตรียมตัวสอบ ทั้งสถาบันฯ คณะผู้สอนและ นศ.ที่เข้าติวต้องมีความเข้มข้นและเข้มงวดเป็นระบบ
   และมีวินัยจึงจะบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายได้

 3.สถาบันโอพิเนี่ยน พร้อมดำเนินงานทั้งด้านการจัดระบบการติว คณะผู้สอนและเอกสารการสอนเพื่อ
   ให้หลักสูตรบรรลุผลอย่างสูงสุดของจำนวนผู้เข้าสอบ

 

   
 ** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี
**


               ชื่อบัญชี :         นายวิรัช แสนจันทร์
               หมายเลขบัญชี : 243 - 028571 - 4
               ธนาคาร :         กรุงเทพ
               สาขา :            ย่อย ซ.รามคำแหง 28
               ประเภท :         ออมทรัพย์


    
 นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax ใบสลิปที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไป
 แจ้งเรียนที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป..


             - ติดต่อสอบถาม 084-4481637 , 087-9334871,02-7182752-3
             - ติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว www.facebook.com/opinionpro
             - ติดตาม
ข้อมูลอย่างละเอียด www.opinioncorp.com

 
 *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน ***
          
Sat, Sun 09.00 - 18.00
           Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 30
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (สมัครติวที่ตึก D ด้านหน้า) หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO