Since 1984

ตำรวจ 5,000 อัตรา(สาย ปป.)'57 รอบ 2 มาแล้ว!
 

 

รายละเอียดการสมัครดูได้ที่: www.policeadmission.com หรือ http://rcm.edupol.org/
รายละเอียด
 - เข้มข้น!  เพื่อหวังผลด้วยระบบการติวที่วางเนื้อหาแนะแนวข้อสอบอย่างสัมพันธ์กัน...
 - ภาระกิจที่ผลักดันให้สอบผ่านได้มากที่สุดด้วยกลยุทธ์และวิธีการของสถาบันฯ
อย่างมืออาชีพ
   พร้อมทีมงานคณาจารย์ และพนักงานกับการสอบเข้ารับราชการมากว่า 2
ทศวรรษ และตำรวจรุ่นพี่
 - ด้วยการดูแลหลักสูตรอย่างเข้มงวดเป็นระยะและวินัย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
 -
เอกสารสมบูรญ์ แนวข้อสอบด้วยฐานข้อมูลข้อสอบที่รวบรวมไว้อย่างพอเพียง
 - ประสบการณ์การติวหลักสูตรนี้มามากกว่า 20 ปี
 - รับรองผล ให้นักศึกษาที่เข้าติวถึง 3 ปี ถ้าสอบยังไม่ผ่าน  สามารถเข้าติวได้
ภายใน 3 ปี
 -
สถาบันแนะนำที่พักรอบๆ สถาบันโอพิเนี่ยน สำหรับนศ. ที่มาจากต่างจังหวัด 
 - สถาบันติวสรุปเข้มให้อีก 3 อาทิตย์ก่อนสอบ

 
ตารางติวตำรวจ (รอบ 2) 5000 อัตรา ประจำปี2557
เริ่มติวเสาร์-อาทิตย์ 6 ก.ย.57 เป็นต้นไปถึงสอบ..

เริ่มติวจันทร์-ศุกร์ 8 ก.ย.57 เป็นต้นไปถึงสอบ..

      

วันที่

09.30 - 12.30

13.30 - 16.30

17.00 - 19.30

       

 เสาร์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
อ.พัชรี

ภาษาไทย
อ.วิทวัฒน์

-กม.ที่ประชาชาควรรู้ (อ.หนึ่ง)

 อาทิตย์

คณิตศาสตร์ - วิเคราะห์
อ.พัชรี

ภาษาอังกฤษ
อ. วิรัช แสนจันทร์


-คอมพิวเตอร์ (อ.ศรุต)
จันทร์

  คณิตศาสตร์    เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.พัชรี

อังคาร

  สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม  เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.หนึ่ง

พุธ

  ภาษาอังกฤษ               เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์

พฤหัสฯ

  ภาษาอังกฤษ               เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์
  ภาษาไทย                   เวลา 18.00 - 21.00 น. อ.มด

ศุกร์

  ภาษาอังกฤษ               เวลา 14.00 - 17.00 น. อ.วิรัช แสนจันทร์

ทุกวิชาติวเจาะข้อสอบ ถึงก่อนสอบไม่กี่วัน... โดยอ.วิรัช แสนจันทร์, อ.พัชรี, อ.มด, อ.ศรุต และหมวดหนึ่ง
ติวสุดฝีมือ นักเรียนมาจากต่างจังหวัด สามารถหาที่พัก รอบสถาบันฯได้..
หมายเหตุ
: เรียนถึงสอบตำรวจประจำปี 2557(สมัครติวแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทุก Sec.)  

  

 

 *** เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี2557 และถ้ายังไม่ผ่านให้กลับเข้าเรียนใหม่
     ภายใน 3 ปี ให้สอบได้ครับ...

 1)อัตราค่าลงทะเบียน : ช่วงนี้อยู่ในช่วงโปรฯพิเศษ ลง 1 แถมอีก 1
   (หรือคนละ  50 %)  ถ้ารับได้จำนวนที่พอเหมาะหรือเต็มแล้ว
   ก็จะปิดรับราคาโปรโมชั่นดังกลาวนะครับ

  - ราคาปกติถึงสอบในแต่ละช่วงการสอบ  6,500 บาท(6 วิชา) ระยะโปรฯ เหลือ 3,250 บาท
  - ราคา(รับรองผล 3 ปี)                     9,500 บาท(6 วิชา) ระยะโปรฯ เหลือ 4,750 บาท
 
 
 
- เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสอบปี57  และเพิ่มความเข้มข้นก่อนสอบอีก  1  เดือน
 
สายปรามปราม (ปป.) ปี สายอำนวยการ (อก.)
เนื้อหาออกสอบ ข้อ /คะแนน

เนื้อหาออกสอบ

ข้อ /คะแนน
1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3)
ภาษาอังกฤษ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) กม.ที่ประชาชนควรรู้
6) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม

40
25
40
25
10
10

1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
5) สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
6) งานสารบรรณ

40
25
40
25
10
10

รวม

150

รวม

150

ความเข้มข้นของหลักสูตรและหลักการโดยทั่วไปที่พึงตระหนัก
 
1.การสอบตำรวจถือว่าเป็นการสอบที่ค่อนข้างยาก  และต้องทำคะแนนให้ถึงตามคะแนนระดับดังกล่าว
 2.การเตรียมตัวสอบ ทั้งสถาบันฯ คณะผู้สอนและนศ.ที่เข้าติวต้องมีความเข้มข้นและเข้มงวดเป็นระบบ
   และมีวินัยจึงจะบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายได้
 3.สถาบันโอพิเนี่ยน พร้อมดำเนินงานทั้งด้านการจัดระบบการติว คณะผู้สอนและเอกสารการสอนเพื่อ
   ให้หลักสูตรบรรลุผลอย่างสุงสุดของจำนวนผู้เข้าสอบ

   
 ** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี ***
               ชื่อบัญชี   นายวิรัช แสนจันทร์
               หมายเลขบัญชี   243 - 028571 - 4
               ธนาคารกรุงเทพ
               สาขาย่อย ซ.รามคำแหง 28
               ออมทรัพย์

     นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax
ใบสลิป์ที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไป
 แจ้งเรียนที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป..


 -ติดต่อสอบถาม 084-4481637 , 087-9334871,02-7182752-3
 -ติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว www.facebook.com/opinionpro
 -ติดตาม
ข้อมูลอย่างละเอียด www.opinioncorp.com

 
 *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได่ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน ***
          
Sat, Sun 09.00 - 18.00
           Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 30
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (สมัครติวที่ตึก D ด้านหน้า) หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO