Since 1984
 

  1.การติวคอร์สดีวีดี ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน พร้อมชีท
     เอกสาร ข้อสอบของสถาบันฯ

 

 

  การติวคอร์สดีวีดี ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน พร้อมซีท เอกสาร ข้อสอบของสถาบันโอพิเนี่ยน

 


1.
สมัครติวโดยการโอนเงินผ่านบัญชี และให้ถ่ายสลิปการโอนมาที่ช่องอินบ๊อกของเฟสบุ๊คสถาบันโอพิเนี่ยน
 
   และ แจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่อย่างละเอียด (ในกรณีการส่งบางประเภทจะมีการให้แจ้งเบอร์โทรผู้รับ

   เจ้าหน้าที่จะบอกอีกครั้ง )


2. จากนั้นสถาบันจะส่งดีวีดีดังกล่าวคู่กับ ชีท เอกสาร ข้อสอบ ไปพร้อมกัน หรือกรณีที่กำลังอัดในช่วงที่สอนอยู่

   จะทยอยส่งไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะอัดดีวีดีดังกล่าวเสร็จ


3. ดีวีดีดังกล่าวอัดจากการสอนสดในห้องติวที่ติวโดยปกติที่สถาบันโอพิเนี่ยนของหลักสูตรนั้น


4. เนื้อหาบางส่วนจะมีการอัดเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นสมควร ควรเพิ่มตามพิจารณาของผู้สอน5. นักศึกษาจะได้ดีวีดี และ ชีท เอกสาร ข้อสอบ ประกอบกับหลักสูตรนั้น ๆ ที่จะส่งไปพร้อมกับชุดดีวีดีดังกล่าว


6. เนื้อหาจะมีมากน้อย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่กำหนดในการสอบของแต่ละหลักสูตร


7. สถาบันจะกำหนดว่าจะมีจำนวนดีวีดีตามเนื้อหานั้นจำนวนเท่าใดเพื่อให้สมบูรณ์และครับตามเนื้อหานั้น


8. สะดวกหรือเหมาะกับผู้ไม่สามารถเข้ามาติวสดได้ที่กรุงเทพมหานคร


9. มีปัญหาต่าง ๆ ในการส่ง , ดีวีดี, ชีท เอกสาร ข้อสอบ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถาบันตามเวลาทำการ
   โทร 084- 4481637, 087-9334871, 02- 7182752-3

 


 กรณีการชำระเงินผ่านบัญชี  โอนเงินผ่านบัญชี :
ชื่อบัญชี  นายวิรัช แสนจันทร์  หมายเลขบัญชี 243-028571-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย ซ.รามคำแหง28 ออมทรัพย์
 นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax ใบสลิปที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อไปแจ้งเรียนที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป
 

1
 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 ผนประชาสัมพันธ์สถาบัน OPINION 2100/1252 ถ.รามคำแหง ซอย. 24/3
                           หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 Tel.084-4481637, 087-9334871,(02)-7182752-3,
                                                                        fax 02-7182753

 
ติดูตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว:
www.facebook.com/opinionpro หรือ www.facebook.com/opinioncorp

 
      *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  น.ศ. สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน***
          
    Sat, Sun 09.00 - 18.00
               Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience  ปีที่ 33

โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1304 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com และ
www.facebook.com/OPINIONPRO
// Line : opinionpro