Since 1984
 


ติวเข้ม กรมยุทธการทหารบก ประจำปี 2562

เข้าเป็นนายสิบทหารบก

นำทีมการสอนโดยทีมการสอนชุดเดิม พร้อมเพิ่มความเข้มข้นกับอาจารย์มืออาชีพ
อ. วิรัช แสนจันทร์,  อ.จักรพันธ์,  อ. อู๊ด,   และ ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

*********************************************************************************
 

 
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
ประจำปีการศึกษา 2561

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!! จำนวน 2,680 อัตรา กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2561   ถึง 25 มกราคม 2562  (ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ) 
สอบ 
วันที่ 16, 17
กุมภาพันธ์ 2562  ทั้ง บุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการ/กองหนุน

                                                *** เริ่มติวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงสอบปี 2562 ***

1.ประเภทบุคคลผูมีสิทธิสมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน
1.2 ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงาน
       ปลัดกระทรวงกลาโหม
1.3 พลอาสาสมัคร(ประจําการ)
1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
1.5 ทหารกองหนุน (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติทั่วไป
 - วุฒิ ม.6 สายสามัญ  สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 - อายุระหว่าง 18 - 22 ปี
 - โสด
 - หารกองเกิน อายุ 18 - 22 ปี (เกิดระหว่ง พ.ศ.2539 - 2540)
 - ทหารเป็นประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ฯ (อายุ ไม่เกิน 24 ปี)
 - พลอาสาสมัคร(ประจำการ)
ในสังกัดกองทัพบก  (อายุ ไม่เกิน 24 ปี)
 - อาสาสมัครทหารพราน
ในสังกัดกองทัพบก (อายุ ไม่เกิน 24 ปี)
 

   เนื้อหาที่สอบ     *** เริ่มติวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงสอบปี 2561 ***

  นายสิบทหารบก มี 5 วิชา 120 ข้อ :
  (โดย 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ) และ 1 วิชา 20 ข้อ คือ เนื้อหาศาสตร์พระราชา,
  ศีลธรรม  และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น รวมทั้งหมด 120 ข้อ
 

- วิชาคณิตศาสตร์(25 ข้อ)  เข้าติวได้เลย เรียนหมุนกลับมาบทเดิม ได้ครบทุกเนื้อหา
- วิชาภาษาอังกฤษ(25 ข้อ)  เข้าติวได้เลย เรียนหมุนกลับมาบทเดิม ได้ครบทุกเนื้อหา
- วิชาภาษาไทย(25 ข้อ)  เข้าติวได้เลย เรียนหมุนกลับมาบทเดิม ได้ครบทุกเนื้อหา
- วิชาวิทยาศาสตร์(25 ข้อ) เข้าติวได้เลย เรียนหมุนกลับมาบทเดิม ได้ครบทุกเนื้อหา
- เนื้อหาเนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม  และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น(20ข้อ)
  เข้าติวได้เลย เรียนหมุนกลับมาบทเดิม ได้ครบทุกเนื้อหา
 

 

ตารางติว

เริ่มติว 4 ธค. 2562 เป็นต้นไปถึงสอบ

วันเรียน วิชาที่เรียน เวลาเรียน อาจาร์ผู้สอน
วันจันทร์                     10 ธค. 61  เป็นต้นไป ภาษาไทย 18.00 - 21.00 น. ห้อง A301 อ.อู๊ด
วันอังคาร                      4 ธค.61  เป็นต้นไป วิทยาศาสตร์ 18.00 - 21.00 น. ห้อง A301 อ.จักรพันธ์
วันพุธ                           5 ธค. 61  เป็นต้นไป จริยธรรม-สังคม ฯลฯ 18.00 - 21.00 น. ห้อง A301 อ.จักรพันธ์
วันพฤหัสบดี                  6 ธค. 61  เป็นต้นไป คณิตศาสตร์ 18.00 - 21.00 น. ห้อง A301 อ.จักรพันธ์
วันศุกร์                         7 ธค. 61  เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ 18.00 - 21.00 น. ห้อง A301 อ.โจ๊ก


ราคาคอร์สติว

  1.ราคาติว (สอนสด)     7,500  บาท รับรองผล 1 ปีครึ่ง ไม่ผ่านปีนี้ปีหน้าไม่ต้องจ่ายค่าติวอีก เข้าติวฟรีได้เลย
 (สามารถดูติวออนไลน์ทบทวนดูซ้ำได้ตลอดจนถึงสอบ)
                     

 
2.ติวสดที่สถาบันติวถึงสอบ  4,500  บาท 
(
สามารถดูติวออนไลน์ทบทวนดูซ้ำได้ตลอดจนถึงสอบ)
 


  3.ราคาติว(ออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค)  3,500  บาท อัดจากการติวสด พร้อมแนบไฟล์เอกสารลงพร้อมคลิปวีดีโอที่อัดจากการสอนสด

   

 


  ตารางเรียนแต่ละสัปดาห์ ปี2561 

ติวตามวันเวลาของสถาบันที่จะกำหนดต่อไปครับ
ระเบียบการรับสมัครอื่นๆ
 

  ระเบียบเก่า การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก    

 


สมัครติวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทร: 084-4481637, 087 -9334871 , 02-7182752 -3
เต็มแล้วจะปิดรับทันที เนื่องจากห้องติวมีจำกัด !!!
 


 
*** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี นายวิรัช แสนจันทร์
  หมายเลขบัญชี 243 - 028571- 4
  ธนาคาร กรุงเทพ
  สาขา ย่อย ซ.รามคำแหง28
  ประเภท ออมทรัพย์

           
  *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน***   
             Sat, Sun 08.30 - 20.00  
             Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  09.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 34
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)

ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1304 ถ.รามคำแหง ซอย. 24/3
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3

http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com